SLIM en NL leert door-ontwikkeladvies

Wil je als mkb-ondernemer je medewerkers stimuleren in hun ontwikkeling en inzetbaarheid? Voel je als werkende of werkzoekende de urgentie om je te beraden op je loopbaantoekomst?
So Wonder icoon

SLIM Stimulering leren en ontwikkelen in het mkb

Als vervolg op de in 2019 succesvolle subsidieregeling Ontwikkeladvies voor 45-plussers heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  vanaf maart 2020 €48 miljoen beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Want juist deze sector heeft minder kennis van of tijd en geld voor het up-to-date houden van kennis en vaardigheden van personeel dan grotere bedrijven. De activiteiten waarvoor mkb-ondernemers een subsidie kunnen aanvragen zijn:

  • Doorlichten van de onderneming, denk aan een opleidings- en ontwikkelplan, door een zelf te kiezen deskundige
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen door een zelf te kiezen adviseur
  • Methode om leren en ontwikkelen te stimuleren, denk aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een leerportaal of een POP-cyclus
  • Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

So Wonder denkt graag met je mee over de subsidie-aanvraag voor loopbaan-en ontwikkeladviezen. We weten immers uit ervaring bij grote organisaties hoe je loopbaan- en ontwikkeladvies succesvol implementeert en effectief uitvoert! Mocht je interesse hebben in subsidie voor de andere activiteiten of een andere regio, dan brengen we je graag in contact met onze samenwerkingspartners Krachtstroom en OrganisatieLab

Zo werkt de SLIM-subsidieregeling

Er zijn drie tijdvakken waarin subsidie aangevraagd kan worden: 2 maart t/m 31 maart, 1 april t/m 30 juni en 1 september t/m 30 september 2020. Download hier de flyer voor meer informatie over de aanvraag.

Of volg via deze link de meest actuele informatie.  

Plan een gratis intake

NL leert door-ontwikkeladvies

Door de omvangrijke coronacrisis is er voor veel mensen een sense of urgency om zicht te krijgen op kansrijk werk en duurzame (om)scholing. Het kabinet heeft daarom een subsidieregeling in het leven geroepen die vanaf 1 augustus 2020 tot 1 april 2021 in werking treedt: NL leert door. Het doel hiervan is mensen te helpen zich aan te passen aan de nieuwe realiteit.

De regeling omvat gratis ontwikkeladviezen ter waarde van €700 door gekwalificeerde loopbaanadviseurs en gratis (online)scholing. Nieuw in het ontwikkeladvies is de zogenaamde arbeidsmarktscan. Met behulp van deze slimme online tool krijgen deelnemers inzicht in hun arbeidsmarktkansen en -mogelijkheden.

Voor het NL leert door-ontwikkeladvies is een budget van 14 miljoen euro beschikbaar, omgerekend zijn dat 20.000 ontwikkeladviestrajecten. Onze ervaring met het gesubsidieerde ontwikkeladvies van vorig jaar (voor 45-plussers) is dat er veel animo is, dus meld je tijdig aan.  

Voor wie is het ontwikkeladvies

De NL leert door-regeling is bestemd voor iedereen tussen 18-67 jaar met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden kunnen van deze mooie regeling gebruikmaken. 

Zo werkt het ontwikkeladvies

Na een telefonische intake starten we de aanmeldingsprocedure op. We bieden 3-4 sessies aan - face-to-face en/of online  - en gevalideerde tests/opdrachten naar keuze. We streven naar maatwerk, zodat we specifieke vragen kunnen beantwoorden. Maar we volgen natuurlijk ook het protocol van de regeling:

  • We starten met de online arbeidsmarktscan;
  • Daarna zoomen we in op: je eigen situatie, wensen en toekomstperspectieven, persoonsprofiel, loopbaanmogelijkheden en/of ontwikkelkansen. Als je wil bespreken we ook jouw cv en sollicitatie-acties;
  • Je bedenkt wat jij zelf zou kunnen gaan doen en we brainstormen over relevante acties en oplossingen. Waarschijnlijk kom je al in actie;
  • We leggen samen de inzichten en conclusies vast in een ontwikkelplan en gespreksverslag. Jij bepaalt of, en met wie je die deelt.  

Reken op een typisch So Wonder formule: persoonlijk, warm, inventief, gedegen en arbeidsmarktrelevant. Zullen we kennismaken? 

Plan een gratis intake of klik hier om naar het contactformulier te gaan!

Klaar voor de volgende stap?

Boek een gratis intake en stel je vragen

Welke coaching is er nog meer?

Verken de mogelijkheden